Nyheter

Nyhetsside Lagt ut 9 mar 00:26 , 2 kommentarer

Når vi vandrer i Kristus, vil vi gjøre klokt i å vurdere dette delvise verset: 'Vær sikker på at dine synder vil finne deg.' Det er ikke noe sted vi kan gå for å gjemme oss for Gud. Han er allmektig, allvitende og allestedsnærværende. For å vite: Vi ville gjøre klokt i å vandre forsiktig i Herren for hans ære og hans ære. Ofte, gjennom Lucifers bedrag, blir vi bedratt inn i en nedverdigende avgrunn av synd. Ikke desto mindre er vi alle ansvarlige for våre egne synder, og vi skal vite: 'Vær sikker på at dine synder finner deg ut.'

praiseandprayerministry@gmail.com