En studie av Daniels bok..........eBok

$ 3.00 $ 7.99

En studie av Daniels bok

Forfattet av prost Frank Abrahamsen

Listepris: $10,00

8,5" x 11" (21,59 x 27,94 cm)...Svart-hvitt på hvitt papir...156 sider

ISBN-13: 978-1508627715 (CreateSpace-Assigned)...ISBN-10: 1508627711

BISAC: Religion / Kristen teologi / Ekklesiologi

Daniel var en samtidig med Jeremia og Esekiel. Fangenskapet til Jerusalem startet i 605 f.Kr. På denne tiden 605 f.Kr. ble kong Jojakam gjort til Nebukadnesars vasall i tre år. På sitt første angrep førte Nebukadnesar bort de unge elitemennene til Babylon. Daniel og vennene hans var blant denne gruppen, Hananja, Misjael og Asarja. Daniel ble ansett for å ha vært av kongelig blod. Skriftene indikerer at Daniel og vennene hans ble gjort til evnukker og de ble plukket ut på grunn av sin intelligens og styrke.