En studie av Predikerens bok: e-bok

$ 3.00 $ 7.99

Introduksjon:
Babylonske filosofer trodde at verden ble skapt av en gud som knuste en drage flat...så spyttet en gud og skapte mannen... så spyttet mannen og fikk kvinnen, så spyttet kvinnen og skapte dyr. Den lærde mannens visdom!!! Mennesket er korrupt...tankene hans fører til helvete. Mennesket må overgi seg til Gud...Frykt Gud og hold hans bud. Forkynneren er en bok i Det gamle testamente skrevet av kong Salomo om hans tanker da han var borte fra Gud i synd.
Kong Salomo lærte den fullstendige nytteløsheten i menneskets syn på livet og at bare et liv overgitt til Gud betydde noe, alt annet var forfengelighet. Forfengelighet...forfengelighet...forfengelighet: Alt er forfengelighet Dette er nøkkelordet til Predikeren: Forfengelighet det forekommer 37 ganger i denne boken. Det betyr: ubrukelig, meningsløs ... tåpelig ... tom ... en øvelse i nytteløshet. Slik er livet borte fra Gud; det er ingen vits i å leve borte fra Gud. Det er forfengelighet... forfengelighet...forfengelighet!