A Study on the Prison Epistles...........eBok

$ 5.00 $ 7.99

En studie om fengselsbrevene

Forfattet av prost Frank Abrahamsen

Listepris: $9,99...8,5" x 11" (21,59 x 27,94 cm)...Svart-hvitt på hvitt papir...244 sider

ISBN-13: 978-1492198222 (CreateSpace-Assigned)...ISBN-10: 1492198226

BISAC: Religion / Kristen teologi / Ekklesiologi

'A Study on the Prison Epistles' er skrevet i arbeidsbokform for å øke læringskapasiteten til leseren. Det er mange spørsmål som må vurderes og besvares. 'Studien' kan gjøres individuelt eller som en 'klassestudie'. Uansett gir leseren et gjennomtenkt, saklig og hyggelig bibelstudium. Hver leksjon er rettet mot et kapittel av fengselsepistene. Det er femten kapitler som skal studeres. Forut for hver bok av fengselsbrevene vil det være en introduksjon som er relevant for boken som skal studeres. 'Studien' fungerer godt med interaksjon. Å diskutere tanker og forestillinger om ulike vers i Fengselsepistlene bidrar i stor grad til at deltakeren beholder den lærte kunnskapen. I arbeidsboka vil mange vers bli satt inn; Imidlertid vil mange kapitler og vers bli notert for å bli lest. Sørg for å lese alle kapitler og vers som er notert for dette, vil tillate deg å bedre assimilere kunnskapen som presenteres.

(Ordspråkene 1:1-7)